"Tôi làm việc từ tháng Năm đến tháng Mười."

Dịch:I work from May to October.

2 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LinhTran745940

Đúng vậy

2 năm trước

https://www.duolingo.com/KimhoangLm

Thank you

1 năm trước

https://www.duolingo.com/toanchau4

Tại sao phải để "from" vào nữa ạ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TrnHuynLin4

Thì from cũng có nghĩa là từ mà

1 năm trước

https://www.duolingo.com/quc484234

wr

1 năm trước

https://www.duolingo.com/quc484234

wr

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.