1. Forum
  2. >
  3. Topic: Welsh
  4. >
  5. "As little as"

"As little as"

Translation:Cyn lleied â

March 24, 2016

2 Comments


https://www.duolingo.com/profile/ibisc

cyn lleied a is incorrect - â is required here. (The multiple choice question wanted both a and â)


https://www.duolingo.com/profile/MrGWallCymraeg

Mae'n ymddangos fel "â" uchod. Dwi newydd wirio yn y Deorydd a "Cyn lleied a" sydd yno fel y frawddeg sy'n cael ei addysgu. Er hynny, "Cyn lleied [â/a]" sydd yno. Bydda i'n tynnu sylw ato fel ei fod yn gallu cael ei newid yn yr ail goeden :)

Learn Welsh in just 5 minutes a day. For free.