https://www.duolingo.com/ANDY-PANG3

中文使用者学习西班牙语不是开放: 16-3-24吗?怎么这一天都快完了还没开放呢?

2 年前

32 条评论


https://www.duolingo.com/Irene.Wang.
Irene.Wang.
 • 20
 • 12
 • 10
 • 8
 • 7
 • 7

same here

2 年前

https://www.duolingo.com/SF2.8

5/23

2 年前

https://www.duolingo.com/SF2.8

it's 4/11/2016 now, but it's still 100 percent cannot use

2 年前

https://www.duolingo.com/SF2.8

5/2

2 年前

https://www.duolingo.com/SF2.8

5/4

2 年前

https://www.duolingo.com/SF2.8

5/23

2 年前

https://www.duolingo.com/yangluphil
yangluphil
 • 17
 • 16
 • 11
 • 10
 • 9
 • 5
 • 3

那个日期是系统自动给出的,并不准确。西班牙语课内容已经完成,经过一些初期测试之后就会开放。

2 年前

https://www.duolingo.com/ANDY-PANG3

thank you

2 年前

https://www.duolingo.com/SF2.8

5/23

2 年前

https://www.duolingo.com/SF2.8

5/23

2 年前

https://www.duolingo.com/guangp
guangp
 • 25
 • 22
 • 17
 • 13
 • 13
 • 8
 • 7
 • 6
 • 3
 • 3
 • 637

我也是挺期待的。中文使用者能学习的还是太少了。

2 年前

https://www.duolingo.com/SF2.8

5/4

2 年前

https://www.duolingo.com/SF2.8

5/23

2 年前

https://www.duolingo.com/sause
sause
 • 20
 • 12
 • 11
 • 9
 • 7
 • 5
 • 4
 • 3
 • 3

4月22日了……

2 年前

https://www.duolingo.com/SF2.8

5/4

2 年前

https://www.duolingo.com/SF2.8

5/23

2 年前

https://www.duolingo.com/jiangrongze

4月27了,我很希望能快一点开放。╮(╯﹏╰)╭

2 年前

https://www.duolingo.com/SF2.8

5/4

2 年前

https://www.duolingo.com/sause
sause
 • 20
 • 12
 • 11
 • 9
 • 7
 • 5
 • 4
 • 3
 • 3

5/5

2 年前

https://www.duolingo.com/SF2.8

5/23

2 年前

https://www.duolingo.com/SF2.8

5/23

2 年前

https://www.duolingo.com/ANDY-PANG3

56了

2 年前

https://www.duolingo.com/sause
sause
 • 20
 • 12
 • 11
 • 9
 • 7
 • 5
 • 4
 • 3
 • 3

5/9

2 年前

https://www.duolingo.com/SF2.8

5/23

2 年前

https://www.duolingo.com/SF2.8

5/23

2 年前

https://www.duolingo.com/AIO.ZHY
AIO.ZHY
 • 21
 • 6
 • 716

5/12 ...

2 年前

https://www.duolingo.com/sause
sause
 • 20
 • 12
 • 11
 • 9
 • 7
 • 5
 • 4
 • 3
 • 3

5/20

2 年前

https://www.duolingo.com/SF2.8

5/23

2 年前

https://www.duolingo.com/SF2.8

5/23

2 年前

https://www.duolingo.com/wu1503
wu1503
Mod
 • 25
 • 25
 • 24
 • 15
 • 14
 • 12
 • 11
 • 10
 • 10
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 2
 • 1563

课程智能树已经完成和提交给多领国人员。他们说还要等他们测试,所以我们只可以等待吧!

2 年前

https://www.duolingo.com/sause
sause
 • 20
 • 12
 • 11
 • 9
 • 7
 • 5
 • 4
 • 3
 • 3

辛苦了!

2 年前

https://www.duolingo.com/abigailrogers41

你好

2 年前
每天 5 分钟就能学一种语言了!且完全免费!