Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"It is sad for us."

Dịch:Thật đáng buồn cho chúng tôi.

2 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NghiaDoTro

dịch là "nó là nỗi buồn cho chúng tôi" cũng sai là sao ta

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 912

ừ câu hay vậy đó mà mấy hổng chịu. Biết sao?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/SunSun400009

Nó là nỗi buồn cho chúng tôi -> sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Khuong78

Nó là nổi buồn cho chúng ta. Báo sai

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/Yninh6
Yninh6
  • 25
  • 20

It is sad for us

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/thugtvt.6789

Nó là nỗi buồn cho chúng tôi\ it is sad for us

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/inhhuduy3

Vcl it is sad for us vcl no la noi buon cua chung toi moi dung vậy mà á đù.........................? Câu hỏi xamffmmmmmmmmmmmm...

2 tuần trước