Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"February, March and April"

Dịch:Tháng Hai, tháng Ba và tháng Tư

2 năm trước

23 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HoangLong938842

tháng 2, tháng 3 và tháng 4 cũng đúng mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/buithu5a

không được dùng số đâu nha

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/daudo25

Ko có chữ "và" cũng cho sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/buithu5a

chuẩn không chỉnh lun đó nha

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 947

tháng 2 3 và 4

1 năm trước

https://www.duolingo.com/huydeptrai18

Thiếu vị ngữ rồi, kiểu câu quái gì vậy ?!? Ví dụ có một câu: Mẹ tôi, Bố tôi và tôi là Thế mẹ tôi, bố tôi và tôi là cái gì với được?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Bang28031101

Đọc nối khó nghe quá

1 năm trước

https://www.duolingo.com/danghienanh

Sao ai cũng sai vậy ta?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/inhMinhTra1

Sai vì khó chứ, không thì google translate nhé!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/buithu5a

tui đúng nè

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/toon298355

Đúng là duo trư bác giới

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phmminhthu12

Đọc khó quá

1 năm trước

https://www.duolingo.com/dng944518

tốt

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DggHaKhanh

tháng hai, tháng ba và tháng tư cũng đúng mà-,-

1 năm trước

https://www.duolingo.com/kh607084

Được đó

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/MayLily10

Tôi thấy tôi trả lời đúng mà app trả lời tôi sai là sao?

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/NgcPhngLin1

Dễ mà

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/AnDangCom

Hai Ba Tư not được à

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/thanhthanh151033

tháng hai đâu tiên ko viết hoa là hk đc hả??

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/workcup2018

msxjcnjsnb jcb susbc vs ksnhuvbdh viundbbvd vdvduhv dyd udv hds ihd dvnbg dvbjdh vnjdb 897rwe n irybef fndj

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/Quyn613085

Tháng bốn cung ko chịu phải là tháng Tư mới chịu, khổ

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/Acker_Levi

tháng bốn không được -.- mà phải là tháng tư .-.

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/HuyTngPhm1

Mskajnd8quebbx81766211234

1 tháng trước