"Chúng tôi đang ở hội nghị ở Rome."

Dịch:We are at a conference in Rome.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Hung13081981

Làm ơn . chúng tôi đang tại hội nghị ở rome . như vay dễ hinh dung va nhớ kĩ. Ở ..ở như vậy . làm hình dung ko ra. Làm câu chính đi. Văn phong tv sai rồi. Đang nói chuyện để chỉ ng ta ma. Tại nơi này nhưng ở đâu

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tu.8zPhLuMyYLoXS

very wrong

9 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.