Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cái giường"

Dịch:The bed

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Motivation676418
Motivation676418
  • 25
  • 25
  • 16
  • 11
  • 394

Mà từ bed phát âm sai rồi ad ( b ed )

11 tháng trước