Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Họ thì cùng phía với nhau ."

Dịch:They are on the same side.

2 năm trước

0 Nhận xét