"Cô ấy là một thành viên của nghị viện."

Dịch:She is a member of parliament.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Fqminh

Sao đáp án của mình là "She is a member of congress." phải là "parliament" chứ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 23
  • 12
  • 9
  • 6
  • 3

congress và parliament là cùng một nghĩa nha bạn.

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.