"Sincewhendowedrive?"

Dịch:Chúng ta lái từ khi nào?

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/dinhleduy7

when do we drive since ? được ko?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 23
  • 12
  • 10
  • 6
  • 3
  • 2

Không được nha bạn vì sau sincemốc thời gian. Nhưng vì mốc thời gian đó đang là nghi vấn when, nên bắt buộc phải là "Since when do we drive?" nha bạn.

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.