Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Since when do we drive?"

Dịch:Chúng ta lái từ khi nào?

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/dinhleduy7

when do we drive since ? được ko?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 20
  • 12
  • 3
  • 41

Không được nha bạn vì sau sincemốc thời gian. Nhưng vì mốc thời gian đó đang là nghi vấn when, nên bắt buộc phải là "Since when do we drive?" nha bạn.

2 năm trước