1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "He was born here."

"He was born here."

Dịch:Anh ấy đã được sinh ra ở đây.

March 27, 2016

14 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Pigxinhxin

"Anh ta đã sinh ra ở đây" sao không được chấp nhận vậy?


https://www.duolingo.com/profile/Bee314

đây là dạng bị động nên chúng ta phải thêm là được. dĩ nhiên về mặt tiếng việt thì không sai. nhưng để phân biệt là dạng bị động nên phải thêm là được bạn nhé.


https://www.duolingo.com/profile/GiaHy9

liên thiên! Ông dịch tiếng việt phải sao cho phù hợp với tiếng Việt chứ.


https://www.duolingo.com/profile/ALucyPhan

@Gia Hy: bạn kêu nta dịch tiếng Việt phải sao cho phù hợp với tiếng Việt chứ. Vậy bạn ghi chữ "liên thiên" phù hợp chưa???


https://www.duolingo.com/profile/Bee314

dịch phù hợp nhưng lại không theo sát ngữ pháp. nó cứ thích làm vậy đấy thì sao. còn nếu yêu cầu phù hợp với tiếng việt thì còn nhiều ví dụ nó ảo tung chảo lắm. đã chơi thì phải hiểu và chịu nó thôi.


https://www.duolingo.com/profile/NguyenducH299335

"anh ta" cũng được vậy


https://www.duolingo.com/profile/marakata

Chào bạn, đáp án: "Anh ta đã được sinh ra ở đây" đã được cập nhật thêm vô CSDL, vì đây là dạng bị động nên phiền bạn bớt chút thời gian viết thêm chữ "được" vô bài làm của mình nhé. :)


https://www.duolingo.com/profile/Pigxinhxin

Của mình trả lời thế nó bảo sai mới đi thắc mắc nè


https://www.duolingo.com/profile/marakata

Đáp án: "Anh ta đã được sinh ra ở đây" đã được cập nhật thêm vào CSDL, vì đây là dạng bị động nên phiền bạn bỏ chút thời gian viết thêm chữ "được" vô phần bài làm của mình nhé. :)


https://www.duolingo.com/profile/PhuQuan2

"Anh ấy đã được sinh ở đây " sao lại báo là sai nhỉ


https://www.duolingo.com/profile/Thivip

Chuẩn men, TPB


https://www.duolingo.com/profile/TranHongLam

Anh ta đã sinh ra ở đây??? Đâu có sai đâu??? Sao không đồng ý chớ???

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.