"Anh ta sẽ chọn chiếc hộp này rồi."

Dịch:He will have chosen this box.

2 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/dai172221

Câu này sự kiện đã xảy ra rồi sao vẫn dùng từ "will" là sẽ???

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 23
  • 12
  • 9
  • 6
  • 3
  • 121

Cấu trúc: S + will have + V3 (past participle) là cấu trúc của thì tương lai hoàn thành đó bạn. Nó diễn tả một hành động sẽ hoàn thành trước một thời điểm, hay trước một hoạt động nào đó trong tương lai.

  • Dấu hiệu nhận biết là by + mốc thời gian: He will have chosen this box by tomorrow/ Vào khoảng ngày mai, anh ta sẽ chọn chiếc hộp này rồi.( Anh ta sẽ chọn chiếc hộp này trước ngày mai.)

  • by the time + mốc thời gian: By the time I get here , he will have chosen this box. / Vào lúc mà tôi đến đây, anh ta sẽ chọn chiếc hộp này rồi. (Anh ta sẽ chọn chiếc hộp này trước khi tôi đến đây. Nhưng hiện tại thì tôi chưa đến và anh ta cũng chưa chọn chiếc hộp).

2 năm trước

https://www.duolingo.com/manhcuong52thud

thank you

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ThanhNhn693587

Selected cũng là chọn mà sao vốn từ lại thế

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thuydan0

Thanks

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.