Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/VolkaKid

"Today I will eat with less sugar."

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/VolkaKid

hôm nay tôi sẽ ăn với it đường hơn

2 năm trước