https://www.duolingo.com/VolkaKid

"Today I will eat with less sugar."

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/VolkaKid

hôm nay tôi sẽ ăn với it đường hơn

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.