https://www.duolingo.com/profile/minhchausbv

Hoàn thành cây thư mục

Các bạn cho mình hỏi với. Tại sao khi mình hoàn thành một chủ để, độ mạnh đã 5/5, nhưng ngày hôm sau quay lại thì bị tụt còn 3/5 hoặc về mốc như ban đầu. Như vậy có nghĩa là sao ạ?

March 28, 2016

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Takei61

Bạn làm nâng cao kỹ năng có khi 1 lúc củng cố đc 3 kỹ năng 5/5 luôn!

March 28, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Lovely_Moon.

làm nâng cao kĩ năng di

March 28, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Nghi74

mk bị như bạn nhưng nặng hơn: Học xong tụt luôn!!!

March 29, 2016

https://www.duolingo.com/profile/minhchausbv

cảm ơn các bạn. Để mình theo dõi thêm xem sao

March 30, 2016
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.