Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi đã tìm thấy địa chỉ."

Dịch:I had found the address.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/namtrung5

hi hi ha ha quá dễ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

I had found the address, I had found the address, I had found the address, had found the address, I had found the address,

1 năm trước