Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn tin cậy anh ấy ."

Dịch:You trust him.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LiHnh2

Cái app này sao thế

1 năm trước

https://www.duolingo.com/LiHnh2

Believe cũng đc mà

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynNgcSn477790

you believe him

1 năm trước

https://www.duolingo.com/BiGiangNam2

Mẹ tra tiên sư bố bố tiên sư mẹ mẹ tiên sư cha bọn sản xuất

2 tháng trước