"Bạn tin cậy anh ấy ."

Dịch:You trust him.

2 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LiHnh2

Cái app này sao thế

1 năm trước

https://www.duolingo.com/LiHnh2

Believe cũng đc mà

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynNgcSn477790

you believe him

1 năm trước

https://www.duolingo.com/BiGiangNam2

Mẹ tra tiên sư bố bố tiên sư mẹ mẹ tiên sư cha bọn sản xuất

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/DuongHa79125

believe đúng không các bạn

2 tuần trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.