"Bạn tin cậy anh ấy ."

Dịch:You trust him.

3/28/2016, 1:42:25 PM

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LiHnh2

Cái app này sao thế

7/8/2017, 12:44:09 PM

https://www.duolingo.com/LiHnh2

Believe cũng đc mà

7/8/2017, 12:44:33 PM

https://www.duolingo.com/NguynNgcSn477790

you believe him

7/10/2017, 3:40:54 AM

https://www.duolingo.com/BiGiangNam2

Mẹ tra tiên sư bố bố tiên sư mẹ mẹ tiên sư cha bọn sản xuất

7/6/2018, 4:43:00 AM

https://www.duolingo.com/DuongHa79125

believe đúng không các bạn

11/1/2018, 8:48:47 AM

https://www.duolingo.com/ToanL6

tust = tin tưởng cao hơn như tin bố mẹ hay tin ai đó tỉ lệ 60 đến 100%. còn Believe thì bạn be tin nhau trong câu hỏi hoặc niềm tin không quan trọng. như mày có tin tao nói thật không. hay là tao nghĩ tao tin mày Maybe i believe duolingo

1/16/2019, 7:35:57 AM
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.