"Anh ấy làm tôi mệt mỏi."

Dịch:He makes me tired.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/daotienxanh

Tôi nghĩ made mới đúng vì hành động made trước tired

2 năm trước

https://www.duolingo.com/GermanyUSF

khó vl

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DuolingoLS2

F

1 năm trước

https://www.duolingo.com/PhongTran226705

make somebody do something

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.