Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I have a table."

Dịch:Tôi có một cái bàn.

2 năm trước

0 Nhận xét