"Mọi người có một người mẹ khác nhau."

Dịch:Everyone has a different mother.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/baothai5791

tai sao khong phai la everybody ma lai la everyone xin add giai thich gium

1 năm trước

https://www.duolingo.com/PhuongLinh357279

the people have a other mother sai chỗ nào

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.