Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Mọi người có một người mẹ khác nhau."

Dịch:Everyone has a different mother.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/baothai5791

tai sao khong phai la everybody ma lai la everyone xin add giai thich gium

1 năm trước

https://www.duolingo.com/PhuongLinh357279

the people have a other mother sai chỗ nào

1 năm trước