Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn không trả lời tôi."

Dịch:You do not answer me.

2 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/mp4m10

Gay go đây ! ^-^

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Duong179

sao k dùng đc reply v mn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/0166436579

respond cũng không đc

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Lovely...Smile..

reply cũng được

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Vuvanquan67

sao k dùng đc reply

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/Vuvanquan67

you do not respond me và you do not reply me ; tại sao sai

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/ShinyaKen

You didn't answer me không được ak

9 tháng trước