"Bạn không trả lời tôi."

Dịch:You do not answer me.

2 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/mp4m10

Gay go đây ! ^-^

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Duong179

sao k dùng đc reply v mn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/0166436579

respond cũng không đc

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Lovely...Smile..

reply cũng được

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Vuvanquan67

sao k dùng đc reply

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Vuvanquan67

you do not respond me và you do not reply me ; tại sao sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ShinyaKen

You didn't answer me không được ak

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguynThNho4

Đây là tình trạng của một thanh niên nhắn tin cho bạn gái và chỉ bị seen

3 tuần trước

https://www.duolingo.com/hoahv92

Seen :))

2 tuần trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.