Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Sân bay ở đâu?"

Dịch:Where is the airport?

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/khanhkhoa

sao lai airports nhỉ

1 năm trước