"Wearetalkingaboutthecar."

Dịch:Chúng tôi đang nói về cái xe hơi.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nightstorm8x

Chúng tôi đang nói về chiếc xe ô tô là sai?

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.