Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We are talking about the car."

Dịch:Chúng tôi đang nói về cái xe hơi.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nightstorm8x

Chúng tôi đang nói về chiếc xe ô tô là sai?

10 tháng trước