Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi đọc một tờ tạp chí."

Dịch:I read a magazine.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Phng508219

Newspaper cx đc chứ nhỉ?

1 năm trước