1. Φόρουμ
  2. >
  3. Θεμα: English
  4. >
  5. "I play whenever I want."

"I play whenever I want."

Μετάφραση:Εγώ παίζω όποτε εγώ θέλω.

March 30, 2016

1 σχόλιο


https://www.duolingo.com/profile/EugeneBalas

οπόταν = οπότε !

Learn English in just 5 minutes a day. For free.