Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Nhóm của chúng tôi đi du lịch đến Trung Quốc."

Dịch:Our group travels to China.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thuyvk

"Our group" mình hiểu = "we", vậy sao lại là travels mà không phải travel

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 12
  • 10
  • 8
  • 6

Không được nha bạn, our groupour group , wewe bạn không thể dịch nó qua tiếng Việt để hiểu, rồi tìm từ tiếng Anh tương ứng nghĩa bạn hiểu được.

Trong câu này, ourtính từ sở hữu, nó chỉ được sử dụng để làm rõ nghĩa cho từ group thui bạn (là nhóm đó của chúng tôi chứ không phải của người nào khác). Bạn chỉ cần nhìn vào chủ ngữ chính ở đây là group để chia động từ thui.

Bạn đừng nghe thấy group thì nghĩ nó là số nhiều luôn nha. Group là tập hợp những cá thể nhỏ hơn để thành 1 cái to bự hơn thui, cho nên từ group cũng là một danh từ ngôi số 3, số ít. Vì vậy cho nên bạn phải thêm "s" sau động từ travel nha bạn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/-Megumin

Our team sao lại ko đc nhỉ

8 tháng trước