"Có ai thích ý tưởng này không ?"

Dịch:Does anybody like this idea?

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/doanhop1

Sao lại là does nhỉ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 23
  • 12
  • 10
  • 6
  • 3
  • 3

Khi đặt câu hỏi dạng yes_no question, mà động từ trong câu chỉ là động từ thường (ở đây là đông từ to like - thích), không phải động từ to be, thì phải mượn trợ động từ to do ra đầu câu làm thành câu hỏi. Bởi anybody (1 ai đó) được cho là danh từ ngôi số 3, số ít, nên sẽ là :"Does anybody like this idea?" nha bạn.

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.