"I eat three apples."

Dịch:Tôi ăn ba quả táo.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DngNguyn643747

Hoc dot thiet do ban a

3 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.