Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I eat three apples."

Dịch:Tôi ăn ba quả táo.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DngNguyn643747

Hoc dot thiet do ban a

1 tháng trước