Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tất cả những người bạn của tôi đều là những sinh viên."

Dịch:All my friends are students.

2 năm trước

0 Nhận xét