Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"This is a large quantity of energy."

Dịch:Đây là một lượng lớn năng lượng.

2 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/frostphantom

quantity <-> quality = lượng <-> chất trong triết học

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
 • 20
 • 12
 • 3
 • 43

@@

2 năm trước

https://www.duolingo.com/frostphantom

is that right :v

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
 • 20
 • 12
 • 3
 • 43

I'm not good in Physics, but I think that they aren't equal o.O

2 năm trước

https://www.duolingo.com/frostphantom

i mean quantity = lượng, quality = chất (it's philosophy, not physics) :)

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
 • 20
 • 12
 • 3
 • 43

Opps, sorry, I thought you wanted to talk about one of theories in Physics o.O. quantity=quality 8-(. I am not good in Philosophy too 8-(

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
 • 20
 • 12
 • 3
 • 43

That's right.

2 năm trước