Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Đây không phải là một cái đồng hồ."

Dịch:This is not a clock.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/VoDoanNgoc1

Sao dùng one không được ? A và One có khác gì nhau ???

2 năm trước

https://www.duolingo.com/BiTrungHiu6

Sao đồng hồ lại là watch

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nhan254141

Mà watch là đồng hồ đeo tay mà

3 tuần trước

https://www.duolingo.com/BuiTrungKhanh

that is no a watch

1 năm trước