"Đây không phải là một cái đồng hồ."

Dịch:This is not a clock.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/VoDoanNgoc1

Sao dùng one không được ? A và One có khác gì nhau ???

2 năm trước

https://www.duolingo.com/BiTrungHiu6

Sao đồng hồ lại là watch

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nhan254141

Mà watch là đồng hồ đeo tay mà

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/BuiTrungKhanh

that is no a watch

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.