"Δεν έχουμε τροφή, αλλά τουλάχιστον έχουμε νερό."

Μετάφραση:We do not have food, but at least we have water.

πριν από 2 χρόνια

2 σχόλια


https://www.duolingo.com/ccBoss9

δεν μπορούμε να γράψουμε "we have not food" και ποια η διαφορά με τα άλλα δύο

πριν από 2 χρόνια

https://www.duolingo.com/D_..
D_..
Mod
  • 25
  • 16
  • 12
  • 11
  • 4
  • 140

Μπορούμε να πούμε "we have no food" αλλά όχι όπως το γράφεις. Γενικά η άρνηση (όπως και η ερώτηση) σχηματίζεται με το βοηθητικό ρήμα "to do": I have... - I do not have... - Do I have..?

πριν από 2 χρόνια
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.