1. Φόρουμ
  2. >
  3. Θεμα: English
  4. >
  5. "Δεν έχουμε τροφή, αλλά τουλά…

"Δεν έχουμε τροφή, αλλά τουλάχιστον έχουμε νερό."

Μετάφραση:We do not have food, but at least we have water.

April 1, 2016

3 σχόλια


https://www.duolingo.com/profile/ccBoss9

δεν μπορούμε να γράψουμε "we have not food" και ποια η διαφορά με τα άλλα δύο


https://www.duolingo.com/profile/D_..
Mod
Plus
  • 186

Μπορούμε να πούμε "we have no food" αλλά όχι όπως το γράφεις. Γενικά η άρνηση (όπως και η ερώτηση) σχηματίζεται με το βοηθητικό ρήμα "to do": I have... - I do not have... - Do I have..?


https://www.duolingo.com/profile/KathiePole

Δεν κουνάει

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.