"Δεν έχουμε τροφή, αλλά τουλάχιστον έχουμε νερό."

Μετάφραση:We do not have food, but at least we have water.

April 1, 2016

3 σχόλια


https://www.duolingo.com/profile/ccBoss9

δεν μπορούμε να γράψουμε "we have not food" και ποια η διαφορά με τα άλλα δύο

April 1, 2016

https://www.duolingo.com/profile/D_..
Mod

  Μπορούμε να πούμε "we have no food" αλλά όχι όπως το γράφεις. Γενικά η άρνηση (όπως και η ερώτηση) σχηματίζεται με το βοηθητικό ρήμα "to do": I have... - I do not have... - Do I have..?

  April 1, 2016

  https://www.duolingo.com/profile/KathiePole

  Δεν κουνάει

  February 24, 2019
  Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.