"It is a union of people working in their company."

Translation:To związek ludzi pracujących w ich firmie.

April 1, 2016

6 Comments


https://www.duolingo.com/PaszadePolonia

"swojej" instead of "ich" should be accepted.

June 14, 2016

https://www.duolingo.com/olia.bn

I concur.

August 20, 2016

https://www.duolingo.com/LICA98

what about "to unia ludzi pracujących w swoją firmie"?

April 1, 2016

https://www.duolingo.com/immery

SJP.pwn.pl

unia 1. «związek państw, organizacji międzynarodowych, stowarzyszeń itp.»
2. «połączenie się części Kościoła prawosławnego z Kościołem katolickim w Polsce w XVI w.»
3. «Kościół unicki powstały na mocy tego połączenia; też: ogół unitów»

wsjp.pl
unia

  1. związek co najmniej dwóch państw, osób, partii, przynoszący im korzyści
  2. połączenie się części Kościoła prawosławnego z katolickim w Polsce w XVI w.

WSJP.pl związek
5.organizacja skupiająca ludzi, miasta lub państwa, której celem jest realizowanie wspólnie wyznaczonych zadań

sjp.pwn.pl
związek
4. «organizacja skupiająca ludzi mających wspólne cele»

April 2, 2016

https://www.duolingo.com/Martin95000

'Związek ludzi' does not make sense in polish. Powiedziałoby się: 'stowarzyszenie' lub 'kooperatywa', (na przykład 'kooperatywa studencka'). 'The union' natomiast to 'związek zawodowy', i w tym kontekście użyłoby się slowa 'zwiazek'. At first I understood it as 'community of people' (wspólnota ludzka), but in this context does not make sense. And yes, 'ich' would mean that the company not their own, so it should be either 'swojej' or 'ich własnej'.

May 5, 2018

https://www.duolingo.com/Jellei

Well, the company isn't their own, they just work there.

OK, that is not the greatest sentence indeed, I will remove it and think of something different.

May 16, 2018
Learn Polish in just 5 minutes a day. For free.