"Bạn không phải chọn."

Dịch:You do not have to choose.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hoanghung161093

"You don't have to select" Select cũng đúng chứ nhỉ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Nam679689

you haven't to choose. Dung ma may ban.

4 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.