Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"She will fall down."

Dịch:Cô ấy sẽ rơi xuống.

2 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TruongLoL

Cô ấy sẽ bị ngã k đc sao :((

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ThanhNguye910014

Làm sao mà biết được Cô ấy sẽ ngã

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_HMKhoi_2007_

Trời ơi phải đọc chậm nó mới đúng

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TRNGTHNH11

Bo tay

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/phuonglan366352

Khong can

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

She will fall down, She will fall down, She will fall down, She will fall down, She will fall down, She will fall down

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

A

8 tháng trước