"Bố mẹ của tôi là người Tây Ban Nha."

Dịch:My parents are Spanish.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/VietTien2017

bố mẹ tôi là người Tây Ban Nha thì tôi là người Tây Ban NHa thôi

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/VietTien2017

sao ko ai bình luận thế

5 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.