1. Форум
  2. >
  3. Тема: English
  4. >
  5. "Чому вона не розмовляла вчор…

"Чому вона не розмовляла вчора?"

Переклад:Why did she not speak yesterday?

April 3, 2016

6 коментарів


https://www.duolingo.com/profile/anmorgul

Talk чи speak?


https://www.duolingo.com/profile/Nordry

У даному випадку обидва варіанти правильні


https://www.duolingo.com/profile/DenisUkraine

Мені цікаво чому did not не вважається didn't???????????????


https://www.duolingo.com/profile/onechapa

Чому Why did not you tell me? (Чому ви не сказали мені? ) вірно, а Why did you not tell me? є помилкою?
Але Why did she not speak yesterday? (Чому вона не розмовляла вчора?) вірно, а Why did not she speak yesterday? є помилкою. Є цьому пояснення?


https://www.duolingo.com/profile/Fb8U1
  • 1141

У питальних реченнях із запереченням граматично правильно ставити not після підмета. Проте у сучасній американській допускається і перед підметом. Саме тому в Дуолінго можета зустріти обидва варіанти, але не завжди приймаються обидва. Тому ставте not після підмета, така відповідь завжди буде прийнята, бо це граматично правильно.

Скорочена форма n't - заперечення не відривається від допоміжного дієслова. Про це почитайте на сайті, а нижче - оброблений мною витяг із нього:

http://dictionary.cambridge.org/ru/грамматика/британская-грамматика/questions-and-negative-sentences/not.

Not and n’t in questions (Did you not …? Wasn’t she …?)

We use not or n’t to form negative questions:

Why haven’t you eaten anything?

Couldn’t he pay someone to help him with the garden?

Wasn’t it Cath’s party last night?

Weren’t you listening?

When there is no modal verb or auxiliary verb or be, we use auxiliary verb do + n’t or do + not (don’t, do not, doesn’t, does not, didn’t, did not):

Why didn’t you go?

Don’t those two go to school together?

Questions with not instead of n’t sound more formal or give more emphasis. We put not after the subject.

Запитання з not замість n't звучить більш формально чи дає більший наголос. Ми ставимо not після підмета.

Compare

More formal/emphatic. Why did she not phone and tell us?

Everyday situations Why didn’t she phone and tell us?

More formal/emphatic. Does Ellen not like you very much?

Everyday situations Doesn’t Ellen like you very much?

Вивчайте англійську мову, приділяючи цьому лише 5 хвилин на день. Безкоштовно.