"Sự sinh ra"

Dịch:The birth

2 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/luthevy2k1

''The birth'' nhé :)

1 năm trước

https://www.duolingo.com/PhmNgcNhi2

The birth là danh từ. Born là động từ nha mấy bạn. Ví dụ: i was born in Vietnam (tôi được sinh ra ở Việt Nam).

1 năm trước

https://www.duolingo.com/mimisa7

Các bạn biết không born là sự sinh ra đời đó nha Ví dụ : Ben : em cậu mới ( sinh ) à ( born) Luki : ờ em tớ mới ( sinh ) dinh nghĩ là ( born )

2 năm trước

https://www.duolingo.com/DeveloperL

Là born mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/BONBONAMY

Động từ đó bận

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tom-tung-tang123

born hình như là tính từ mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TunL879325

Mình ghi The Birth, đáp án là đúng

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.