Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"They live in peace."

Dịch:Họ sống trong hòa bình.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HoiNguyen7

ko nghe rõ "live"

2 năm trước