Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/pppnnn

One year - 365 days - since i started to practice English by Duolingo.

Thank to Duolingo, i am easy to practice English day by day.

I hope that Duolingo is many improved to learn English and the other languages in the next time for everyone.

Thank Duolingo, thank everybody.

Thanks very much.

2 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/_Suzue_
_Suzue_
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 8
 • 5
 • 5
 • 5
 • 2

Chúc mừng bạn!! cố gắng đạt 1000 ngày streak nha!!! *^◎^

2 năm trước

https://www.duolingo.com/pppnnn

Thanks. I'm going to try. I hope you too.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Suzue_
_Suzue_
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 8
 • 5
 • 5
 • 5
 • 2

I'm going to try too!! :)

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Takei61
Takei61
 • 19
 • 13
 • 8
 • 8
 • 5

Nice :)

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Thucnv
Thucnv
 • 25
 • 25
 • 4
 • 1177

Wow, congratulation!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/goodwin...
goodwin...
 • 21
 • 19
 • 7
 • 6
 • 2
 • 2

congratulate! 365 streak and how many lingots do you earn ?cố gắng đạt 1000 lingots

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Conan_KLOP

Congratulaion!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Let_Me_Alone

well done

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenthaman2

Congrats!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Story_
_Story_
 • 22
 • 20
 • 3

Congrats!

2 năm trước