Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I do not know anything."

Dịch:Tôi không biết gì.

2 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tudt949

"Tôi chẳng biết gì hết" sao lại sai? Wt*

2 năm trước

https://www.duolingo.com/minhquangl2

Tui cung vay ma tai sao sai ta khuyen khich bao loi di cho roi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenviettien1
nguyenviettien1
 • 24
 • 8
 • 6
 • 5
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Thuhien227423

Tôi không biết mọi thứ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thaido8296

Tôi không biết bất cứ gì

11 tháng trước