Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Con mèo của tôi ngủ dưới cái ghế bành."

Dịch:My cat sleeps under the sofa.

0
2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ThanhNgn462427

Ghế bành là cough cgứ,sao lại là sofa

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 12
  • 10
  • 8
  • 6
0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 12
  • 10
  • 8
  • 6

Nếu ý bạn là couch: http://tratu.coviet.vn/hoc-tieng-anh/tu-dien/lac-viet/A-V/couch.html, thì từ couch này và từ sofa cùng một nghĩa với nhau nha. Sofa là từ tiếng Anh mượn của tiếng Pháp đó bạn, giống như có nhiều từ tiếng Việt của mình mượn của tiếng nước ngoài.

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/luukhiem

mình nghĩ là armchair mới đúng

0
Trả lời2 năm trước