"Con mèo của tôi ngủ dưới cái ghế bành."

Dịch:My cat sleeps under the sofa.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ThanhNgn462427

Ghế bành là cough cgứ,sao lại là sofa

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
 • 23
 • 12
 • 10
 • 6
 • 3
 • 2
2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
 • 23
 • 12
 • 10
 • 6
 • 3
 • 2

Nếu ý bạn là couch: http://tratu.coviet.vn/hoc-tieng-anh/tu-dien/lac-viet/A-V/couch.html, thì từ couch này và từ sofa cùng một nghĩa với nhau nha. Sofa là từ tiếng Anh mượn của tiếng Pháp đó bạn, giống như có nhiều từ tiếng Việt của mình mượn của tiếng nước ngoài.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/luukhiem

mình nghĩ là armchair mới đúng

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.