"Những cái răng của anh ấy thì màu vàng."

Dịch:His teeth are yellow.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/mnhph1

Răg vàg ah giàu quá rồi : V [ ¿¿¿¿¿???? ]

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.