Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Những cái răng của anh ấy thì màu vàng."

Dịch:His teeth are yellow.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/mnhph1

Răg vàg ah giàu quá rồi : V [ ¿¿¿¿¿???? ]

2 năm trước