Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"What is he saying?"

Dịch:Anh ấy đang nói cái gì?

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hieule81502

Đọc nối /is he/ thành /i-she/ , cảm thấy lúng túng không biết là anh ta hay cô ta !

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HieuLe949885

/Saying/ khó nghe lắm luôn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thienminh72101

Theo tôi thì nên bỏ từ "cái" đi, nghe sao nặng nề quá. " Anh ấy đang nói gì?" cũng đúng mà, nghe nhẹ nhàng hơn.

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/QuynNguyn851504

Nói điều gì cũng được mà

2 năm trước