1. Forum
 2. >
 3. Topic: Ukrainian
 4. >
 5. "How long did she work in the…

"How long did she work in the South?"

Translation:Як довго вона працювала на півдні?

April 5, 2016

2 Comments


https://www.duolingo.com/profile/N1KO2

Разве слово "працювала" не переводится как "worked"?


[deactivated user]

  [УКР] Воно так перекладається, коли закінчення приймає дієслово (зокрема, воно б так перекладалося в позитивному реченні: «Вона довго працювала на півдні» — 'She worked in the south for the long time.').

  Однак у більшості* запитань закінчення приймає допомічне дієслово (do, чи в деяких часах have). Зокрема, у Past Indefinite (як і цьому реченні) закінчення приймає дієслово do (тут він у формі did), а основне дієслово ставиться в формі bare infinitive (інфінітива без to).

  * Окрім tag questions («питань з хвостиком»: She worked in the South for the long time, didn't she? Вона довго працювала на півдні, чи не так?), питань до підмета (Who worked there? Хто там працював?) і питань без інверсії (здебільшого стилістично маркованих).

  [РОС] Оно так переводится, если окончания принимает глагол (в частности, оно так переводилось бы в утвердительном предложении: «Она долго работала на юге.» — 'She worked in the south for the long time.').

  Однако в большинстве* вопросов окончания принимает вспомогательный глагол (do, или в некоторых временах have). В частности, в Past Indefinite (как в этом предложении) окончание принимает глагол do (здесь он в форме did), а основной глагол ставится в форме bare infinitive (инфинитива без to).

  * Кроме tag questions («вопросов с хвостиком»: She worked in the South for the long time, didn't she? Она долго работала на юге, не так ли?), вопросов к подлежащему (Who worked there? Кто там работал?) и вопросов без инверсии (большей частью стилистически маркированных).

  Learn Ukrainian in just 5 minutes a day. For free.