"How long did she work in the South?"

Translation:Як довго вона працювала на півдні?

April 5, 2016

4 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/Eobhar

How are you supposed to know when to use на півдні instead of на південь?


https://www.duolingo.com/profile/deniko

на півдні is about location:

Where is Bournemouth? In the south.

Де розташований Борнмут? На підвні

на підвень is about the direction of some movement. It literally means to the south

Where are you going to? South.

Куди ти їдеш? На південь.


https://www.duolingo.com/profile/N1KO2

Разве слово "працювала" не переводится как "worked"?


[deactivated user]

  [УКР] Воно так перекладається, коли закінчення приймає дієслово (зокрема, воно б так перекладалося в позитивному реченні: «Вона довго працювала на півдні» — 'She worked in the south for the long time.').

  Однак у більшості* запитань закінчення приймає допомічне дієслово (do, чи в деяких часах have). Зокрема, у Past Indefinite (як і цьому реченні) закінчення приймає дієслово do (тут він у формі did), а основне дієслово ставиться в формі bare infinitive (інфінітива без to).

  * Окрім tag questions («питань з хвостиком»: She worked in the South for the long time, didn't she? Вона довго працювала на півдні, чи не так?), питань до підмета (Who worked there? Хто там працював?) і питань без інверсії (здебільшого стилістично маркованих).

  [РОС] Оно так переводится, если окончания принимает глагол (в частности, оно так переводилось бы в утвердительном предложении: «Она долго работала на юге.» — 'She worked in the south for the long time.').

  Однако в большинстве* вопросов окончания принимает вспомогательный глагол (do, или в некоторых временах have). В частности, в Past Indefinite (как в этом предложении) окончание принимает глагол do (здесь он в форме did), а основной глагол ставится в форме bare infinitive (инфинитива без to).

  * Кроме tag questions («вопросов с хвостиком»: She worked in the South for the long time, didn't she? Она долго работала на юге, не так ли?), вопросов к подлежащему (Who worked there? Кто там работал?) и вопросов без инверсии (большей частью стилистически маркированных).

  Learn Ukrainian in just 5 minutes a day. For free.