"Anh ấy thì ở giữa bạn và tôi."

Dịch:He is between you and me.

2 năm trước

32 Nhận xét


https://www.duolingo.com/SkySonTungMtp123

Lúc nào thì dùng between lúc nào dùng among vậy mn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Hng223635

Bạn là sky?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Anu255429

Between là giữa 2 người , among là giữa 3người trở lên nha bạn:))

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/KohaJeseMe

Me and you và you and me cũng bị bắt bẽ nữa. Botay

2 năm trước

https://www.duolingo.com/bum102233

Trong tiếng Anh, người ta nói "you" trước để cho lịch sự đó pạn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/long617000

1 năm trước

https://www.duolingo.com/MoonTh

Among là giữa nhiều người, giữa một khoảng rộng lớn.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/MoonTh

Between là giữa 2 vật, 2 người gần sát, ngay bên.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/VuNgocThuy2

Có nghĩa là từ 2 vật trở xuống sẽ dùng between còn từ 3 vật trở lên thì sẽ dùng among đó bạn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/cg107anona

Among với between khác nhau chỗ nào vậy, không biết dùng như nào luôn ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Nguyn3257

Me and you hay you and me gì cũng giống nhau

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thuthy541624

Mình làm còn sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ThanhLu9

Bai nay de

2 năm trước

https://www.duolingo.com/linh187135

Between dùng giữa 2 vật,còn among dùng từ giữa 3 vật trở lên

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Hng223635

Có ai muốn gia nhập hội những người yêu Kpop hay ko :) .Mã số : ZG9WXM

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TuyenNguye856159

Câu này dễ ợt

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HongNguynM13

mình ghi he between you and me sai đáp án là he's between you and me tròng khi nghĩa việt bắt dịch là anh ấy thì ở giữa bạn và tôi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HongNguynM13

mình ghi he between you and me sai đáp án là he's between you and me tròng khi nghĩa việt bắt dịch là anh ấy thì ở giữa bạn và tôi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HongNguynM13

mình ghi he between you and me sai đáp án là he's between you and me tròng khi nghĩa việt bắt dịch là anh ấy thì ở giữa bạn và tôi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/chibeenongtruong

chán chết

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phieu37163

tại sao lại là you and me mà ko là you and i

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tnganh159424

Vì i là chủ ngữ còn me là tân ngữ bạn nhé

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/phieu37163

tại sao lại là you and me mà ko là you and i

1 năm trước

https://www.duolingo.com/duykim3

Khi nào dùng your khi nào dùng you thế mn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phamkhanhl18

Minh đang ghi thi tu nhien nghieng mot cai .... thi dang luon . VL VL VL

1 năm trước

https://www.duolingo.com/kenneki12345

sdfwasf

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/Hieu203931

Hixxxx sai dzòi

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/hunhuyhoan

Hơi có chút hông hiểu

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nhungoc2331999

Tr

1 năm trước

https://www.duolingo.com/KhnhMn

sao không phải là you and i mà là you and me nhỉ

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/Hieu203931

À ! Mình cūng vây nè

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/zerogamee

He is between you and me khác gì với he is between me and you ?

3 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.