1. Forum
  2. >
  3. Topic: Welsh
  4. >
  5. "Dw i'n henach na chi."

"Dw i'n henach na chi."

Translation:I am older than you.

April 5, 2016

5 Comments


https://www.duolingo.com/profile/EllisVaughan

I'r siaradwyr Cymraeg, ydy "henach" yn gair y de, oherwydd y gair dwi'n cyfarwydd â ydy "hŷn"?


https://www.duolingo.com/profile/ibisc

Mae 'henach' yn bodoli, ond mae 'hŷn' yn Gymraeg coeth.


https://www.duolingo.com/profile/EllisVaughan

Ah, diolch. Mi wnes i weld "ifancach" yn y cwrs hefyd, ydy hwnna'n debyg?


https://www.duolingo.com/profile/ibisc

Mae pobl yn dysgu 'ifancach, ifancaf' ond, unwaith eto, y mae 'ieuengach, ieuengaf' yn swnio'n goethach. Mae rhai'n defnyddio 'ifengach, ifengaf', hefyd. Ond bydd yr iaith yn newid drwy'r amser, yn enwedig wrth ddilyn patrymau ac ati sy'n cael eu defyddio yn y cyfryngau ac yn yr ysgolion.

Learn Welsh in just 5 minutes a day. For free.