Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng ta thì khác khi chúng ta ngủ."

Dịch:We are different when we sleep.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/sktvskoo

doen

2 năm trước