1. Φόρουμ
  2. >
  3. Θεμα: English
  4. >
  5. "Είναι μία φυσιολογική ημέρα."

"Είναι μία φυσιολογική ημέρα."

Μετάφραση:It is a normal day.

April 6, 2016

0 σχόλια

Learn English in just 5 minutes a day. For free.