"Sheisresponsiblewithherstudies."

Vertaling:Zij is verantwoordelijk met haar studie.

4 jaar gelden

3 opmerkingen


https://www.duolingo.com/Elke001

Het is "verantwoordelijk zijn voor" niet "verantwoordelijk zijn met"

4 jaar gelden

https://www.duolingo.com/StrategiaSE

Nee, dat is "responsible for", not "responsible with". Responsible for/verantwoordelijk voor betekent dat je ergens verantwoordelijk of aansprakelijk voor bent; responsible with/verantwoordelijk met betekent dat je ergens verantwoord mee omgaat.

4 jaar gelden

https://www.duolingo.com/studentvan2014

Twee zinnen die uw opmerking verduidelijken: - We have just bought some fireworks. I trust you to be responsible with them, when we use them tonight. - I am responsible for the consequences of not being responsible with the fireworks. Toch deel ik volkomen de mening van de twee vorige studenten: de voorgestelde vertaling komt over als zeer on-Nederlands en ""Zij gaat verantwoord om met haar studies" vind ik prima (ook met het meervoud "studies" dat hier wordt aanzien als een fout)

4 jaar gelden
Leer Engels in slechts 5 minuten per dag. Gratis.